Home
How To Earmoney
Get Money
Registry Guide
Web Address
FAQ

 

Trang Nhất
Nói Về Cách Kiếm Tiền
Cách Rút Tiền
Hướng Dẫn Đăng Ký
Địa Chỉ Web
Hỏi Đáp

 

Hướng Dẫn Đăng Ký E-GOLD

Mục đích: Khi tham gia vào các trang web kiếm tiền mà trả bằng e-gold thì khi đăng ký bạn phải điền vào phần “payment account id” số tài khoản mà e-gold đã cung cấp cho bạn. Ví dụ số tài khoảng của mình là: 2254144

+ Để đăng ký bạn nhập vào địa chỉ sau: http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=2254144 .

+ chon "create an account". se hien hien ra bang dieu khoan dang ky, 
-ban chon "I agree". 

+ Tiến hành điền thông tin vào như sau: 
-account name: tùy chọn. 
-user name: tùy chọn. 
-name: tên của bạn. 
-address: địa chỉ chính xác nơi bạn ở để họ gởi sec về. 
-city: Nha Trang. ( tùy nơi bạn ở ) 
-state/province: Khánh Hòa (n/a. tuỳ nơi bạn ở)
-country: vietnam. 
-email: địa chỉ email của bạn, họ sẽ gởi số tài khoản e-gold vào địa chỉ email này. 
-phone: số điện thoại của bạn( vi du: +84.058.850202). 
-New -egold account passphrase: ít nhất 6 ký tụ gồm cả chữ và số( ví du: james2410). 
-New -egold account passphrase again: nhập lại phần trên. 
-turning number: nhập số họ cho.

* Sau khi đăng ký xong, bạn vào hộp mail của mình để lấy số tài khoản mà họ cho, bạn phải nhớ “passphrase” và “account number” để đăng nhạp vào tài khoản e-gold.